O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory osob dlouhodobě nezaměstnaných ve věku do 25 a osob starších 50 let bez kvalifikace, nebo s nízkou kvalifikací, který by jim umožnil opětovný vstup na trh práce. Projekt se bude také soustředit na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošli zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín. 
Více informací...

středa, 04 srpen 2021 06:23

Pomoc občanům - záplavy 7/2021

Středisko městských služeb Děčín zajišťovalo pomoc záplavou postižených částí města Děčína, dle pokynů vedení města, úkolů krizového štábu a podnětů občanů. 

Pomoc probíhala zejména v následujících čtvrtích: Bynov, Bělá, Krásný Studenec, Rozbělesy, Dolní Oldřichov. 

Jednalo se o materiální pomoc rozvozem  lopat, silničních košťat  a rukavic, kterou obdrželo město Děčín na základě pokynu hejtmana ÚK ze skladu humanitární pomoci Ústeckého kraje z obce Česká Kamenice.

Dále Středisko městských služeb Děčín pomáhalo občanům zasažených záplavami s odtraňováním škod a následným odvozem naplavenin a poničeného drobného majetku určeného k ekologické likvidaci.

Tyto práce budou probíhat i v měsící srpnu. 

 IMG 20210719 WA0011

IMG 20210720 WA0072

IMG 20210722 WA0006

IMG 20210722 WA0019

středa, 14 červenec 2021 05:20

Správci hřbitovů

Od 11.5.2021 převzalo Středisko městských služeb údržbu hřbitovů. 

 

Konkrétně se jedná o tyto hřbitovy:

Folknáře  38.518 m2

Škrabky   27.810 m2

Lesná   827 m2,

Boletice nad Labem  4.574 m2,

Nebočady 2.402 m2,

Dolní Žleb  1.408 m2

Březiny u Děčína  4.176 m2

 

Správci hřbitovů:

p. Dvořák - 604 612 406 - Folknáře, Nebočady, Boletice nad Labem, Dolní Žleb

p. Studnička - 739 010 459 - Škrabky, Lesná, Březiny.

 

 

 

 

 

středa, 14 červenec 2021 04:56

Informace pro občany

Hřbitovy Děčín

žádáme návštěvníky hřbitovů v Děčíně, aby si z uliček mezi hrobovými místy odnesli sklenice, misky, plastové lahve, plastové květiny, sáčky a další věci a materiály atd.

Tyto věci vizuálně kazí dojem ze hřbitova, kdy při pohledu do uliček vypadají věci jako skládka.

Pokud nebudou tyto věci odstraněny do 31.8.2021, odstraní je pracovníci údržby hřbitovů.

Děkujeme za pochopení

úterý, 08 červen 2021 10:11

sekání 2021 !!!

Množí se dotazy ohledně sekání trávy.

Tomáš Brčák - náměstek primátora města Děčín

Dovolím si vysvětlit a připomenout pár věcí, které by bylo dobré si dát do souvislostí. S kolegou Petrem Zdobinským jsme dlouhodobě kritizovali systém sekání zatravněných ploch ve městě jednou firmou s bídnou kvalitou.
Předchozí vedení města soutěžilo sekání velkých celků. Reálně tak zeleň sekaly Technické služby města Děčína, člen skupiny Marius Pedersen buď sami, nebo pomocí externích firem.
Když jsme nastoupili do vedení města, převzali jsme předpřipravenou veřejnou zakázku opět ve stejném duchu. Během 14 dní jsme udělali maximum možného. Mimo jiné, jsme rozdělili zakázku na menší celky tak, abychom zakázku zpřístupnili i pro menší firmy.
Výsledkem je, že sekání zeleně budou ve městě zajišťovat 3 firmy: Děčín I, Děčín III – Staré Město a Děčín XXXII - Boletice n. L. budou sekat Technické služby, a.s., a to od 8.6.2021. Děčín IV - Podmokly, Děčín II – Nové Město , Děčín X - Bělá, Děčín IV – Podmokly (Škrabky), Děčín IX - Bynov, Děčín VI – Letná (Želenice) bude sekat společnost CLQ Group s.r.o. po podpisu smlouvy. Dne 9. 6. 2021 bude společnost seznámena na místě s plochami seče.
Přičiněním jedné ze soutěžících firem došlo k prodloužení lhůt soutěže. Po splnění všech zákonných povinností ze strany města, může být smlouva podepsána až nyní. Proto bohužel ve městě najdete i lokality, v kterých se ještě nesekalo. Jsou to tzv. porodní bolesti spojené se soutěžením zakázky sekání zeleně, na menší části.
Samozřejmě nás mrzí nedostatky, ale na druhou stranu máme radost z toho, že se nám díky rozšíření konkurenčního prostředí podařilo výrazně snížit ceny. V součtu vznikla úspora několika milionů korun, které můžeme využít na investice.
Seč v lokalitě Děčín XXXI -Křešice, části Děčín VI - Letná, Děčín XXVII - Březiny, Děčín VII - Chrochvice, Děčín XIII - Loubí byla ukončena k 31.5.2021.
Další seč bude zahájena od 8. 6. 2021. Sekání zeleně v těchto lokalitách zajišťuje firma Avaros s.r.o. Seč v lokalitách Děčín XXIV - Krásný Studenec a v části Děčín VI – oblast ul. U Kaple - probíhá.
Travního porost bude sečen na výšku 6-7 cm a nepřesáhne výšku 20 cm. Dle klimatických podmínek může město vydat pokyn k zahájení seče nebo naopak zastavení seče. Děčín I a Děčín IV bude mít max. 9 sečí, ostatní lokality - maximálně 6 sečí.
Ve smlouvě jsme též mysleli na případnou mozaikovou seč, kde bude možné plochy i ubírat. Chtěl bych tímto poděkovat pracovníkům Střediska městských služeb, kteří se snažili sekat exponované úseky v intravilánu města.
Rád bych občanům poděkoval za trpělivost a pochopení.
Strana 4 z 23

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události

ZAPOJTE SE I VY

tridim odpad

FOTOMOMENTY

O NÁS

Statutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín
organizační složka
Středisko městských služeb
Labská 691/23, 405 01 Děčín
www.mmdecin.cz | sms.mmdecin.cz

ODKAZY

Ministerstvo pro místní rozvoj MINISTERSTVO VNITRA 
 uk logo1