O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory osob dlouhodobě nezaměstnaných ve věku do 25 a osob starších 50 let bez kvalifikace, nebo s nízkou kvalifikací, který by jim umožnil opětovný vstup na trh práce. Projekt se bude také soustředit na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošli zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín. 
Více informací...

úterý, 25 květen 2021 10:16

Ruční čistění města

Ruční čistění města

střed města Děčín I. a Děčín IV.   

NEZAJIŠTUJE SMS !!!

úterý, 30 březen 2021 05:16

Havarijní opravy

Havarijní opravy částí pozemních komunikací 

Druhy oprav:

- Zámkové dlažby 

- Obrubníky

- Zábradlí (nátěry)

- Stanoviště kontejnerů (realizace)

- Stožáry veřejného osvětlení (přípravné stavební práce)

Dopravní značky (přípravné stavební práce) 

- Opravy chodníků, propadlin a výtluků (provizorní opravy doplněním hmoty a  zhutněním)

 

Mzdové a provozní náklady SMS na 5 kmenových zaměstnanců (pomocných stavebních dělníků) budou hrazeny převodem z odboru komunikací na provoz SMS a to  ve výši 1 550 000,- Kč. Výsledky práce se vyhodnotí ke konci roku 2021. 

úterý, 30 březen 2021 04:35

Organizační změny SMS Děčín

Od 1.4.2021 dochází k organizačním změnám ve Středisku městských služeb. 

Rada města vzala na vědomí dne 23.3.2021 rozšíření činnosti SMS.

 

SMS bude zajištovat tyto činnosti:

- Ruční čištění města - celoroční  od 1.4.2021

- Péče o zeleň a údržba vnitřních komunikací na hřbitovech     od 1.5.2021

- Havarijní opravy částí pozemní komunikace (chodníky)           od 1.4.2021

 

 

pondělí, 29 březen 2021 07:37

Harmonogram prací - ruční čistění města

Ruční čistění města

Pravidelný úklid částí města Děčín:           

Děčín I-Děčín PO + ÚT + ST + ČT + PÁ počet lidí 4 
Děčín II-Nové Město PO + ST + ČT + PÁ počet lidí 2
Děčín III-Staré Město PO + ST +ČT + PÁ počet lidí 3
Děčín IV-Podmokly PO + ÚT + ST + ČT + PÁ počet lidí 3
Děčín V-Rozbělesy PO počet lidí 2
Děčín VI-Letná PO + ÚT + ST + ČT + PÁ počet lidí 6 
Děčín VII-Chrochvice    ÚT počet lidí 2
Děčín VIII-Dolní Oldřichov PO počet lidí 1
Děčín IX-Bynov ÚT + ST + PÁ počet lidí 2
Děčín X-Bělá ČT  počet lidí 2
Děčín XII-Vilsnice PO počet lidí 2
Děčín XIII-Loubí ST počet lidí 2
Děčín XVI-Přípeř ÚT počet lidí 1
Děčín XVII-Jalůvčí  ÚT počet lidí 1
Děčín XVIII-Maxičky ÚT počet lidí 1
Děčín XXI-Horní Oldřichov PO + PÁ počet lidí 1
Děčín XXII-Václavov ÚT + PÁ počet lidí 2
Děčín XXIII-Popovice ÚT + PÁ počet lidí 2
Děčín XXIV-Krásný Studenec ÚT + PÁ počet lidí 2 
Děčín XXV-Chmelnice  PO počet lidí 2 
Děčín XXVII-Březiny ÚT + ČT počet lidí 2
Děčín XXVIII-Folknáře ST počet lidí 2
Děčín XXXI-Křešice PO počet lidí 1
Děčín XXXII-Boletice nad Labem PO + ÚT + ST + ČT + PÁ počet lidí 3
Děčín XXXIII-Nebočady PO počet lidí 1

*SMS může měnit v lokalitě počet zaměstnanců, dle čerpání dovolené a z důvodů nemoci zaměstnanců. 

Požadavek počtu kmenových zaměstnanců vázající se na rozpočet následujícího roku bude každoročně aktualizován. SMS se bude snažit maximálně využívat dotovaných pracovních míst z ÚP Děčín a projektů EU, tak aby došlo k dlouhodobé úspoře finančních prostředků města.

Nepravidelný úklid částí města Děčín:

Děčín XI-Horní Žleb                           jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XIV-Dolní Žleb                         jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XV-Prostřední Žleb                  jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XXVI-Bechlejovice                   jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XIX-Čechy                               jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XX-Nová Ves                           jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XXIX-Hoštice nad Labem        jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XXX-Velká Veleň                     jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XXXIV-Chlum                          jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XXXV-Lesná                            jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Strana 5 z 23

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události

ZAPOJTE SE I VY

tridim odpad

FOTOMOMENTY

O NÁS

Statutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín
organizační složka
Středisko městských služeb
Labská 691/23, 405 01 Děčín
www.mmdecin.cz | sms.mmdecin.cz

ODKAZY

Ministerstvo pro místní rozvoj MINISTERSTVO VNITRA 
 uk logo1