O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory osob dlouhodobě nezaměstnaných ve věku do 25 a osob starších 50 let bez kvalifikace, nebo s nízkou kvalifikací, který by jim umožnil opětovný vstup na trh práce. Projekt se bude také soustředit na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošli zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín. 
Více informací...

Chyba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.
středa, 15 červen 2016 06:27

Novinky v galerii

Napsal(a)

Podívejte se na práci zaměstnanců Střediska městkých služeb Děčín.

http://sms.mmdecin.cz/foto/2016

úterý, 14 červen 2016 11:05

Úklid rajónů

Napsal(a)
Zaměstnanci Střediska městských služeb nepolevují ve své snaze udržet ve stanovených lokalitách pořádek např. v Chrochvicích, Bynově, Březinách, Boleticích a Loubí.
 
Ruční čištění chodníků a veřejného prostranství od 11.5.2016
Zajišťování čistoty a pořádku, sběr odpadků, nedopalků, pet lahví, psích exkrementů, rozbitého skla, listí, atd.  
 
Děčín VII - Chrochvice
Děčín IX - Bynov
Děčín XIII - Loubí
Děčín XXVII - Březiny
Děčín XXXII – Boletice 
 
Dále zajišťujeme pravidelný úklid v lesoparcích a turistických stezkách Kvádrberk, Bažantnice, Pastýřská stěna (sběr odpadků, výměna pytlů v koších, před zahájením turistické sezony komplexní čištění stezek). 
 
Údržba cyklostezek: 
 
ÖMV - Kocanda – Hit Flora, Jakuby
Prostřední Žleb, Horní Žleb – Čertova Voda, Dolní Žleb - státní hranice SRN
Ploučnická (od ul. Oblouková po Horní Březiny „GOLSS Děčín s.r.o.“)
 
Pravidelný úklid - úklid od odpadků, plochy stezky od větví, nánosů, kamenů, čištění žlabovnic, zajišťovat pletí obrubníků. 
 
 
 
 
 
 
Údržba zeleně – sekání travnatých ploch
 
cyklostezky: 
 
ÖMV - Kocanda – Hit Flora – sekání po obou stranách cyklostezky do šíře cca 1m
Hit Flora – Jakuby – dosekávání po strojové seči
Dolní Žleb - státní hranice SRN sekání po obou stranách cyklostezky do šíře cca 1m
 
Městské části Děčína:
 
Bělá
 – Sněžnická – sekání pozemků – 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Škrabky
 – V Jámě – sekání – 2x - do 30.6, do 30.9.
 
Bynov 
– Písecká až po Na Hrázi, Na Hranicích – bývalé hřiště, kolem bývalého sběrného dvora – sekání – 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Horní Oldřichov
 – Jelení – sekání zahrady – 2x - do 30.6, do 30.9.
 
Letná + Želenice
- Klostermannova až po U Kaple, Budapešťská, Dělnická – i parčík u zahrádek, Cihelná x Nedokončená – parčík + kolem garáží – úklid + sekání - 4x - do 20.5  do 30.6, do 20.8, do 10.10. 
- Václavovská – sekání hřiště, údržba živého plotu - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- Želenická – kolem garáží Weberova – sekání - 2x - do 30.6, do 30.9.
- Rokycanova – sekání vpravo od cesty od Želenické až nahoru k zahrádkám - 2x - do 30.6, do 30.9.
 
Chrochvice
- U Obory sekání včetně parčíku - 2x - do 30.6 do 30.9. + U Hřiště, Truhlářská, Čelakovského, V Hliništi, K. Světlé x Podmostní, Květinová – sekání - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Rozbělesy
- Ústecká
- svah před sběrnými surovinami - 2x - do 30.6, do 30.9.
-  Vilsnice – sekání pozemku - 2x - do 30.6, do 30.9.
 
 
Podmokly
- Pivovarská – sekání - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- Revoluční nám. - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Nové město
-ZŠ Vrchlického – svah před budovou – sekání - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
-Stoliční – sekání - 2x - do 30.6, do 30.9.
-Škroupova – kolem garáží – sekání, úklid, pletí chodníku - 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.10.
-Hluboká louka (zkratka k nemocnici) – kolem plotu– sekání - 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Březiny
- Kosmonautů x Za Sadem – údolíčko, zkratko, sekání, úklid - 2x - do 30.6, do 30.9.
- Za mostem pruhy – sekání - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- konečná + napojení na cyklostezku – sekání  - 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- propojka do starého sídliště - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Nebočady
 – parčík + kolem kapličky – kompletní údržba - 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.1
Boletice
- Janáčkova – park – sekání + prořez keřů - 2x - do 30.6, do 30.9.
- Tovární – pozemek ve dvoře – sekání -2x - do 30.6, do 30.9.
 
Křešice
 - ul. Zemědělská, Dlouhá – kolem p. pozemek zahrada. Koperníkova svah, Marjanínská – sekání - 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- Ladova – pozemek sekání - 2x - do 30.6, do 30.9.
 
Staré město
- garáže za pekárnou – sekání, hrabání, prořezávání - 2x - do 30.6, do 30.9.
 
Horní Žleb
- hřiště – sekání - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- Revírní – sekání  ), propojky na cyklostezku - 2x - do 30.6, do 30.9.
 - Pod Svahem – údržba kolem garáže + úklid ulice a údržba kolem budovy - 2x - do  30.6, do 30.9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 16. 3. 2016 proběhlo jednání se zástupci odboru místního hospodářství a majetku města (OMH) a vedoucím Střediska městských služeb (SMS). Na tomto jednání bylo upřesněno, které lokality budou udržovány Střediskem městských služeb na úseku letní údržby chodníků, cyklostezek, lesoparků a veřejné zeleně. V uvedených lokalitách bude SMS zajišťovat pouze doplňkovou činnost. Současně bylo dohodnuto, že SMS bude řešit další úkoly dle požadavků OMH na úseku odpadového hospodářství (černé skládky apd.)
Rada města stvrdila tuto dohodu dne 26. 4. 2016, kdy vzala na vědomí upřesnění rajonizace úklidu, údržby zeleně a úklidu černých skládek Střediskem městských služeb Děčín pro rok 2016 dle přílohy.
 
Jak budeme nápomocni a kde?
Ručně čistíme chodníky a veřejná prostranství. 
 
Při ručním čištění se neprovádí plošný úklid chodníků, ale pouze úklid-sběr odpadků, nedopalků, pet. lahví, psích exkrementů, rozbitého skla, listí atd. Rozsah úklidu při ručním čištění je v prostoru chodníku a pod obrubou vozovky a dále v celé ploše veřejného prostranství. 
 
V jakých lokalitách můžete uklízeče veřejného prostranství zahlédnout?
Zde zajistíme sekání, úklid odpadků, úklid plochy stezky, pletí obrubníků – komletní údržba (od větví, nánosů, kamenů, čištění žlabovnic, prosekávání kolem stezky a úklid odpočívadel, vysypávání košů:
OMV – Kocanda – Hit Flora
Hit flora – Jakuby
Dolní Žleb (Dolní Žleb – státní hranice SRN)
Prostřední Žleb (Horní Žleb – Čertova Voda)
Ploučnická (od ul. Oblouková po Horní Březiny „GOLSS Děčín s. r. o.“) 
 
V těchto lokalitách se SMS zaměří na ruční čištění a okrajovou péči o veřejnou zeleň:
Děčín VII - Chrochvice
Děčín IX - Bynov
Děčín XIII - Loubí
Děčín XXVII - Březiny
Děčín XXXII – Boletice 
 
Strana 7 z 18

ZAPOJTE SE I VY

tridim odpad

FOTOMOMENTY

VIDEO STŘEDISKA


KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události

ZMAPUJ TO

NAHLÁŠENÍ ZÁVADY

DĚČÍN PRO TURISTY

O NÁS

Statutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín
organizační složka
Středisko městských služeb
Labská 691/23, 405 01 Děčín
www.mmdecin.cz | sms.mmdecin.cz

ODKAZY

Ministerstvo pro místní rozvoj MINISTERSTVO VNITRA 
 uk logo1  

SLEDUJTE NÁS

Nahoru