O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory osob dlouhodobě nezaměstnaných ve věku do 25 a osob starších 50 let bez kvalifikace, nebo s nízkou kvalifikací, který by jim umožnil opětovný vstup na trh práce. Projekt se bude také soustředit na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošli zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín. 
Více informací...

Tyto lokality seče Středisko městských služeb:
 
Bělá 
- Sněžnická 
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Bynov 
-Na Hrázi, Na Hranicích - bývalé hřiště, kolem sběrného dvora
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Horní Oldřichov
- Jelení                 
30.6.
30.9.
 
Letná 
- Klostermanova až ke Kapli, Budapešťská, Dělnická, parčík u zahrádek, garáže, Cihelná x Nedokončená
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
- Václavovská (sekání, živý plot)               
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
                
- Želenická (garáže Weberova) 
30.6.
30.9.
                
- Rokycanova (vpravo od cesty od Želenické ul. až nahoru k zahrádkám)   
30.6.
30.9.
 
Chrochvice 
- U Obory+parčík, Vilsnická, Školská
30.6.
30.9.
- U Hřiště, Truhlářská, Čelakovského, V Hliništi, K. Světlé x Podmostí, Květinová             
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Rozbělesy 
- svah před sběrnými surovinami, Vilsnice          
30.6.
30.9.
 
Nové město 
- ZŠ Vrchlického (svah před budovou)
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
                
- Stoliční              
30.6.
30.9.
                
- Škroupova (pletí chodníků)     
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Březiny 
-Kosmonoutů x Za Sadem (údolíčko, zkratka a úklid)     
30.6.
30.9.
 
- za mostem pruhy         
20.5.
30.6.
20.8.
10.10
                
 
- konečná MHD + napojení na cyklostezku         
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
- propojka do starého sídliště    
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Nebočady           
- parčík, kolem kapličky a komplexní úklid           
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Křešice 
- ul.Zemědělská, Dlouhá, Koperníkova - svah,     
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
- Ladova              
30.6.
30.9.
 
Horní Žleb
- hřiště                 
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
- Revírní (propojky na cyklostezku)        
10.6.
30.9.
                
- Pod Svahem (úklid a údržba budovy)  
30.6.
30.9.
 
Ostatní požadavky (četnost dle potřeby)            
 
- MP Děčín - pozemky   
- MM Děčín A1 + A2       
- ul. Práce           
- Weberova - zahrádky podél cesty        
- cyklostezky - smluvené části (SRN, Březiny - Jakuby, Hit Flora)               
- Albánská - lavička         
- Saská - profily                
- Hladový kámen 
- Vilsnice             
- Dukelská - část ulice    
 
 
 
 
od 1.4.2017 je změna v úklidu města tzv. ručního čištění.
Středisko městských služeb zajišťije uklid veřejných prostranství pouze v těchto částech města:
 
Kamenická: Hluboká ul., zkratka podél garáží směr bývalý heliport, zkratka Kamenická ul., podél MŠ Liliová plot, zkratka kolem dětského dopravního hřiště naproti OMV
Děčín I: okolí knihovny, parkoviště pod knihovnou, schody u Parolodě, Duchcovská park, Lodní ul., Nerudova, sportovní hala Maroldova a přilehlé parkoviště, schody kolem školní jídelny, dvůr magistrátu „B“, Mylbekova – dvůr, Zámecká - dvůr, ostrůvky v centru města, parkoviště u Gondy
Děčín III: zkratka a parkoviště za koupalištěm, kolem Kocandy, kolem ZŠ Březová – parkoviště, schody až kolem restaurace Chaloupka, garáže u bývalých pekáren, cvičiště autoškoly
Schodiště z mostu a nový most
Prontus – lávka
Děčín IV: kolem sběrného dvora, zkratka kolem zahrádek nad sběrným dvorem – končí na ‚Tep. ul. naproti autobusové zastávce Vojanova, parkoviště u tenisové haly, za obchodním domem Albert – Poštovní ul., schody u divadla a zadní část Chelčické ul., ul. Na Úpatí (pravá část) – Resslova ul. až po Žižkovu ul., Jeronýmova a kolem Jílovského potoka (Na Valech), za kinem Sněžník
Děčín V: bývalá zkratka k přívozu
Děčín VI: kolem Kaple, J. z Poděbrad u zahrádkářské kolonie, lesopark Bažantnice
Bělá
Želenice: za panelákem (pošta, lékárna, naproti Aréně) parkoviště, U Tvrze (sídliště) – parkoviště, ul. Weberova garáže, Rokycanova ul., Novoměstská ul.,
Vilsnice: od nádraží – schody a zkratka u bývalé prodejny nábytku, parkoviště u restaurace Pláž
Chrochvice
Bynov
Teplická ul. od Černého Kladna až do Bynova
Loubí
Nebočady
Boletice
Cyklostezka podél Ploučnice od Březin až po zimní stadion
Cyklostezka OMV - Kocanda - Hit Flora - Jakuby
Lesoparky, turistických tras Pastýřská stěna, Kvádrberg úklid a výměna pytlů
 
 
 
 

 

středa, 15 březen 2017 08:47

Pojď s námi Ukliďit Česko

Středisko městských služeb Děčín se již tradičně zapojí do úklidové akce: "Ukliďme svět, Ukliďme Česko."
Dobrovolníci z řad zaměstnanců statutárního města Děčín se svými rodinnými příslušníky a kamarády zatočí s odpadem v městské části Bynov.
Sraz dobrovolníků bude 8. 4. 2017 v 9:00 hod. na parkovišti u Penny (Děčín - Bynov). Úklid je plánován cca na 3 hodiny. Je dobré sebou si vzít pevnou obuv, svačinu a pití.
Pytle na odpad a rukavice zajistí organizátor.
 
Pokud by v jakékoliv části města vznikla podobná iniciativa, Středisko městských služeb (tel: +420 412 151 081 nebo +420 775 353 534) zajistí, po domluvě,
rukavice, pytle a závěrečný odvoz odpadu.
čtvrtek, 16 únor 2017 12:32

Novinky v galerii

V galerii naleznete fotografie ze zimního úklidu.
 
 
Strana 11 z 23

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události

ZAPOJTE SE I VY

tridim odpad

FOTOMOMENTY

O NÁS

Statutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín
organizační složka
Středisko městských služeb
Labská 691/23, 405 01 Děčín
www.mmdecin.cz | sms.mmdecin.cz

ODKAZY

Ministerstvo pro místní rozvoj MINISTERSTVO VNITRA 
 uk logo1