O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory osob dlouhodobě nezaměstnaných ve věku do 25 a osob starších 50 let bez kvalifikace, nebo s nízkou kvalifikací, který by jim umožnil opětovný vstup na trh práce. Projekt se bude také soustředit na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošli zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín. 
Více informací...

úterý, 30 březen 2021 05:16

Havarijní opravy

Havarijní opravy částí pozemních komunikací 

Druhy oprav:

- Zámkové dlažby 

- Obrubníky

- Zábradlí (nátěry)

- Stanoviště kontejnerů (realizace)

- Stožáry veřejného osvětlení (přípravné stavební práce)

Dopravní značky (přípravné stavební práce) 

- Opravy chodníků, propadlin a výtluků (provizorní opravy doplněním hmoty a  zhutněním)

 

Mzdové a provozní náklady SMS na 5 kmenových zaměstnanců (pomocných stavebních dělníků) budou hrazeny převodem z odboru komunikací na provoz SMS a to  ve výši 1 550 000,- Kč. Výsledky práce se vyhodnotí ke konci roku 2021. 

úterý, 30 březen 2021 04:35

Organizační změny SMS Děčín

Od 1.4.2021 dochází k organizačním změnám ve Středisku městských služeb. 

Rada města vzala na vědomí dne 23.3.2021 rozšíření činnosti SMS.

 

SMS bude zajištovat tyto činnosti:

- Ruční čištění města - celoroční  od 1.4.2021

- Péče o zeleň a údržba vnitřních komunikací na hřbitovech     od 1.5.2021

- Havarijní opravy částí pozemní komunikace (chodníky)           od 1.4.2021

 

 

pondělí, 29 březen 2021 07:37

Harmonogram prací - ruční čistění města

Ruční čistění města

Pravidelný úklid částí města Děčín:           

Děčín I-Děčín PO + ÚT + ST + ČT + PÁ počet lidí 4 
Děčín II-Nové Město PO + ST + ČT + PÁ počet lidí 2
Děčín III-Staré Město PO + ST +ČT + PÁ počet lidí 3
Děčín IV-Podmokly PO + ÚT + ST + ČT + PÁ počet lidí 3
Děčín V-Rozbělesy PO počet lidí 2
Děčín VI-Letná PO + ÚT + ST + ČT + PÁ počet lidí 6 
Děčín VII-Chrochvice    ÚT počet lidí 2
Děčín VIII-Dolní Oldřichov PO počet lidí 1
Děčín IX-Bynov ÚT + ST + PÁ počet lidí 2
Děčín X-Bělá ČT  počet lidí 2
Děčín XII-Vilsnice PO počet lidí 2
Děčín XIII-Loubí ST počet lidí 2
Děčín XVI-Přípeř ÚT počet lidí 1
Děčín XVII-Jalůvčí  ÚT počet lidí 1
Děčín XVIII-Maxičky ÚT počet lidí 1
Děčín XXI-Horní Oldřichov PO + PÁ počet lidí 1
Děčín XXII-Václavov ÚT + PÁ počet lidí 2
Děčín XXIII-Popovice ÚT + PÁ počet lidí 2
Děčín XXIV-Krásný Studenec ÚT + PÁ počet lidí 2 
Děčín XXV-Chmelnice  PO počet lidí 2 
Děčín XXVII-Březiny ÚT + ČT počet lidí 2
Děčín XXVIII-Folknáře ST počet lidí 2
Děčín XXXI-Křešice PO počet lidí 1
Děčín XXXII-Boletice nad Labem PO + ÚT + ST + ČT + PÁ počet lidí 3
Děčín XXXIII-Nebočady PO počet lidí 1

*SMS může měnit v lokalitě počet zaměstnanců, dle čerpání dovolené a z důvodů nemoci zaměstnanců. 

Požadavek počtu kmenových zaměstnanců vázající se na rozpočet následujícího roku bude každoročně aktualizován. SMS se bude snažit maximálně využívat dotovaných pracovních míst z ÚP Děčín a projektů EU, tak aby došlo k dlouhodobé úspoře finančních prostředků města.

Nepravidelný úklid částí města Děčín:

Děčín XI-Horní Žleb                           jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XIV-Dolní Žleb                         jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XV-Prostřední Žleb                  jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XXVI-Bechlejovice                   jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XIX-Čechy                               jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XX-Nová Ves                           jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XXIX-Hoštice nad Labem        jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XXX-Velká Veleň                     jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XXXIV-Chlum                          jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

Děčín XXXV-Lesná                            jaro/podzim – na podnět občanů, odborů a MP

pondělí, 29 březen 2021 06:37

Ruční čistění města

Ruční čistění města

Pro větší přehlednost bude město rozděleno na rajony, které budou očíslované stejně jako městské části, dle katastru. 

Od 1. dubna bude SMS provádět jarní úklid podél komunikací i v okrajových částech i částech města Děčín.

Cílem je zvýšit četnost, kvalitu úklidu a rozsah služeb pro obyvatele naše města.

Město si od toho kroku slibuje šetření finanční prostředků, dosud tyto práce prováděly externí společnosti.

Za ruční úklid města - počišťování během letního období od 1.4.2020 – 31.10.2020 které bylo vykonávano, dle smlouvy o dílo 2016-0091/OR s Marius Pedersen a.s. zaplatilo město Děčín 6 145 489,- bez DPH t.j. 7 436 041,- Kč s DPH. 

Mzdové a provozní náklady SMS na 15 kmenových zaměstnanců (počišťovačů) budou hrazeny z paragrafu 22 – doprava, zimní údržba komunikací, čištění města převodem  z odboru komunikací na provoz SMS a to  ve výši 3 840 000,- Kč.

Tzn. že město Děčín - odbor komunikace a dopravy ve svém rozpočtu ušetří  3 840 000,- Kč.

 

SMS bude provádět úklid, dle městských částí:

- plošný úklid chodníků,

- sběr psích exkrementů

- travnatých ploch ve vlastnictví města

- obruby podél chodníků (zejména v jarním období), než bude možnost využít    strojové „blokové čistění“ města.

- úklid listí

- likvidaci černých skládek

- zimní údržbu (zajištění schůdnosti chodníků, zastávek MHD, nebezpečných    úseků apod.), dle pokynů OKD a požadavků občanů.

 

 

 Katastrální mapa Děčína

Rajonizace dle městských částí:

Pravidelný úklid dle rajonizace:

 

Děčín I-Děčín 4959

Děčín II-Nové Město 6495

Děčín III-Staré Město 3954

Děčín IV-Podmokly 5159

Děčín V-Rozbělesy 364

Děčín VI-Letná 8054

Děčín VII-Chrochvice 1387

Děčín VIII-Dolní Oldřichov 853

Děčín IX-Bynov 3932

Děčín X-Bělá 1023

Děčín XI-Horní Žleb 393

Děčín XII-Vilsnice 286

Děčín XIII-Loubí 205

Děčín XIV-Dolní Žleb 188

Děčín XV-Prostřední Žleb 257

Děčín XVI-Přípeř 143

Děčín XVII-Jalůvčí 571

Děčín XVIII-Maxičky 123

Děčín XIX-Čechy 208

Děčín XX-Nová Ves 204

Děčín XXI-Horní Oldřichov 476

Děčín XXII-Václavov 351

Děčín XXIII-Popovice193

Děčín XXIV-Krásný Studenec 514

Děčín XXV-Chmelnice 314

Děčín XXVI-Bechlejovice 190

Děčín XXVII-Březiny 1872

Děčín XXVIII-Folknáře 327

Děčín XXIX-Hoštice nad Labem 28

Děčín XXX-Velká Veleň 57

Děčín XXXI-Křešice 776

Děčín XXXII-Boletice nad Labem 4683

Děčín XXXIII-Nebočady 345

Děčín XXXIV-Chlum 66

Děčín XXXV-Lesná 156

 

Nepravidelný úklid částí města Děčín:

(části, které nemají ulice nebo jen menší počet ulic)

SMS by provádět pravidelný jarní a podzimní úklid (podél komunikací, zastávek MHD), dále dle podnětů občanů a OKD. 

Děčín XIX. – Čechy                  

Děčín XI. – Horní Žleb             

Děčín XIV. – Dolní Žleb           

Děčín XX. – Nová Ves

Děčín XV. – Prostřední Žleb     

Děčín XXVI. – Bechlejovice      

Děčín XXIX. – Hoštice             

Děčín XXX. – Velká Veleň           

Děčín XXXIV. – Chlum             

Děčín XXXV. – Lesná

Strana 3 z 21

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události

ZAPOJTE SE I VY

tridim odpad

FOTOMOMENTY

O NÁS

Statutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín
organizační složka
Středisko městských služeb
Labská 691/23, 405 01 Děčín
www.mmdecin.cz | sms.mmdecin.cz

ODKAZY

Ministerstvo pro místní rozvoj MINISTERSTVO VNITRA 
 uk logo1