O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory osob dlouhodobě nezaměstnaných ve věku do 25 a osob starších 50 let bez kvalifikace, nebo s nízkou kvalifikací, který by jim umožnil opětovný vstup na trh práce. Projekt se bude také soustředit na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošli zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín. 
Více informací...

Chyba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.
STATICKÉ ČLÁNKY

STATICKÉ ČLÁNKY (8)

pondělí, 29 březen 2021 06:00

Organizační změny SMS Děčín

Napsal(a)

 

Organizační změny SMS Děčín

Rada města vzala na vědomí  dne 23.3.2021 rozšíření činnosti SMS.

Jedná se o tyto činnosti.

Ruční čištění města - celoroční (od 1.4.2021)

Péče o zeleň a údržba vnitřních komunikací na hřbitovech (od 1.5.2021)

Havarijní opravy částí pozemní komunikace - chodníky (od 1.4.2021)

úterý, 08 leden 2019 07:19

Svozy vánočních stromků

Napsal(a)

Odklízení vánočních stromečků, jako každý rok, bude zajišťovat statutární město Děčín prostřednictvím organizační složky - Střediska městských služeb Děčín (SMS).
Svoz vánočních stromků bude probíhat od počátku ledna 2019 až do konce února 2019.
"Prosíme občany, aby stromky odkládali u kontejnerů na tříděný odpad (barevné kontejnery). 
Stromečky by měly být odzdobené. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 412 151 081." nebo 775 353 534 ( fotografie Whats App, Viber nebo zprávy zde na FB ) - část města, ulice ) nebo mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc.Jaroslav Horák, vedoucí SMS.

čtvrtek, 10 červenec 2014 07:46

CENÍK

Napsal(a)

U S N E S E N Í

 z 19. schůze rady města konané dne 5. listopadu 2019

 

Ceník  služeb organizační složky města - Střediska městských služeb Děčín

(ceny jsou uvedeny bez DPH)


1. pro organizace řízené městem

úklidové a počišťovací práce, vyklízení dvorů a ostatních prostranství, nakládání stavební suti, úklid po malování a stavebních úprav, zahradní práce, vyklízení černých skládek, natírání plotů a podobných zahradních ploch, čištění lesních prostor po těžbě, nakládka a vykládka suti 85 Kč/hod. + platná sazba DPH
pronájem party stanů............................85 Kč/den
pronájem nafukovacího oblouku......... 200 Kč/den
pronájem farmářského stánku.............110 Kč/den
pronájem dvoupultového stánku......... 300 Kč/den

 


2. pro cizí subjekty

úklidové a počišťovací práce, vyklízení dvorů a ostatních prostranství, nakládání stavební suti, úklid po malování a stavebních úprav, zahradní práce, vyklízení černých skládek, natírání plotů a podobných zahradních ploch, čištění lesních prostor po těžbě, nakl. a vykl. suti 110 Kč/hod.+ platná sazba DPH
Tyto ceny jsou platné vždy v době od 01.01. do 28.11. daného roku.


pronájem party stanů...........................110 Kč/den
pronájem nafukovacího oblouku..........300 Kč/den
pronájem farmářského stánku.............400 Kč/den
pronájem dvoupultového stánku....... 1.500 Kč/den


V době od 29.11. do 31.12. daného roku jsou v rámci děčínského adventu platné tyto ceny:


pronájem party stanů............................110 Kč/den
pronájem farmářského stánku..............300 Kč/den (pátek-sobota)
pronájem farmářského stánku..............100 Kč/den (ostatní všední dny a neděle)
pronájem farmářského stánku na min. 20 dní - jednotná cena................. 1.000,00 Kč
pronájem dvoupultového stánku....... 1.000 Kč/den (pátek-sobota)
pronájem dvoupultového stánku...........300 Kč/den (ostatní všední dny a neděle)
pronájem dvoupultového stánku na min. 20 dní - jednotná cena...............4.000,00 Kč
pronájem tržního prostoru (Masarykovo nám., Křížová ul., a ul. Zbrojnická naproti hlavnímu nádraží) s vlastním stánkem:
pronájem tržního prostoru....................1.000 Kč/den (pátek-sobota)
pronájem tržního prostoru...................... 300 Kč/den (ostatní všední dny a neděle)
pronájem tržního prostoru na min. 20 dní - jednotná cena......................... 4.000,00 Kč

pátek, 18 duben 2014 09:55

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Napsal(a)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Středisko městských služeb

                                                                                                                   Počet zaměstnanců

Vedoucí                                                                                                                         1

Zástupce vedoucího - koordinátor                                                                                1

Koordinátor                                                                                                                    1

Administrativně – technické, účetní a rozpočtové práce                                              1

Nedotovaní zaměstnanci na úklid                                                                                7

Pracovní konzultantka – dotovaná z projektu EU                                                         1

Celkem                                                                                                                        12

Organizační složka města - Středisko městských služeb Děčín (SMS) byla zřízena dne 01.04.2011. Sídlí v objektu bývalé ubytovny SD Střelnice v ul. Labská, Děčín I.

Účelem zřízení SMS bylo zejména zajišťování čistoty a pořádku ve městě, úklid a údržba veřejných prostranství a veřejné zeleně, zajišťování schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období, pomoc městu v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče, provádění drobných opravářských a údržbářských prací pro město a pro organizace zřízené městem.

Středisko městských služeb, jako v předchozích letech tak i v roce 2013 vykonávalo činnosti zejména pro město Děčín, tj. zametání odpadků, hrabání a úklid listí, úklid kolem sběrných nádob, kolem autobusových zastávek a přechodů, úklid na dětských hřištích, úklid a likvidaci černých skládek, úklid mezi panelovými domy, úklid cyklostezek, vyřezávání náletových křovin a následná likvidace, výkopové práce odvodňovacích kanálů, stěhovací a malířské práce, úklid v průběhu a po skončení kulturních akcí ve městě, roznášení pošty, odvoz větví a jejich štěpkování, čištění vodních koryt, žlabů a vpustí, sekání trávy, údržba zeleně, drobné opravy chodníků, čištění vysoušečů, údržbu, natírání herních prvků, výspravy komunikací broušenkou, natírání plotů a laviček, úklid veřejných WC na hřbitovech, úklid vnitřních prostor hasičských zbrojnic, vysypávání a výměny pytlů v lesoparcích, pletí plevele podél komunikací a chodníků, stěhování a vyklízení bytů, čištění odtokových žlabů za panelovými domy, zavážení cest kamennou drtí, úklid exkrementů, svoz vánočních stromků a další práce, dle požadavků odborů města. Každoročně zajišťuje pomoc při konání vánočních trhů a slavnostním rozsvěcování vánočního stromku. Zabezpečujeme úklid při konání městských slavností.

Nejvýznamnější činností SMS v loňském roce byla výrazná pomoc SMS při likvidaci povodňových škod. Město využilo nabídku Úřadu práce a zaměstnalo 20 osob v době od června do 31.srpna 2013, které se intenzivně podíleli na likvidaci povodňových škod ve městě.

K zajišťování citovaných úkolů byly v r. 2013 vytvořeny pracovní příležitosti na dobu určitou, především pro osoby, které se nacházejí v hmotné nouzi a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce v Děčíně. Počet těchto zaměstnanců se v průběhu roku mění v závislosti na termínech ukončení a nových nástupů. V rámci veřejně prospěšných prací zaměstnávalo SMS 40 pracovníků dotovaných Úřadem práce a 10 pracovníků dotovaných z evropských fondů a státního rozpočtu ČR.      

Další činností SMS v roce 2013 bylo, dle zákona č. 257/2000 Sb., zajištění realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací, tzv. alternativní tresty, které nařizuje soud jako náhradu za trest odnětí svobody. Tyto tresty jsou vykonávány ve prospěch obcí bezplatně.

V rámci výzvy č. 96 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z ESF s názvem „Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb“, který je zaměřený na pomoc sociálně znevýhodněným osobám při vstupu na trh práce. byl schválen projekt, který začal být v r. 2013 realizován. V rámci tohoto projektu bylo na SMS zaměstnáno 10 osob.

Díky Středisku městských služeb město výrazně ušetří na pracích, které by jinak muselo zadat právnickým subjektům. SMS zabezpečuje také pravidelný úklid hasičských zbrojnic, úklid DPS Želenice a v sezóně úklid toalet na hřbitovech.

Po skončení platnosti rámcové smlouvy uzavřené mezi městem Děčín a Technickými službami Děčín a.s., tj. v roce 2016 je SMS připraveno pokračovat v dosavadní činnosti a zajistit, při navýšení počtu zaměstnanců, veškeré počišťovací práce ve městě.            

středa, 09 duben 2014 08:43

NAHLÁŠENÍ ZÁVADY A PROBLÉMŮ

Napsal(a)

ProblemReport slouží k hlášení závad na území měst a obcí. Můžete nahlásit například nefunkční veřejné osvětlení, poškozený městský mobiliář nebo nepořádek kolem kontejnerů, a přispět tak ke zkvalitnění veřejného prostoru. Polohu problému upřesníte na mapě a hlášení doplníte fotografií. Služba se postará o odeslání Vašeho hlášení na příslušný odbor místní samosprávy, který má problematiku na starost.

NAHLÁSIT PROBLÉM POMOCÍ MAPY

mapa zavady

Aplikace ProblemReport je určena k hlášení problémů a závad vyskytujících se na území zapojených měst a obcí. Provoz aplikace je možný na mobilním zařízení vybaveném GPS, fotoaparátem a přístupem na Internet. Pomocí aplikace můžete jednoduchým způsobem nahlásit problém – polohu určí zařízení samo pomocí GPS, doplníte zařazení problému do vybrané kategorie, připojíte fotografii a popis problému. Hlášení lze odeslat anonymně nebo můžete uvést Vaše jméno, příjmení a telefon. Aplikace sama provede odeslání problému příslušnému útvaru města, který Vaše podání vyřídí a pošle Vám zprávu na Vaši e-mailovou adresu.

STÁHNOUT MOBILNÍ APLIKACI Z GOOGLE PLAY

STÁHNOUT Z APPLE STORE

 

qr kod iphone zavady

 

úterý, 08 duben 2014 14:55

KONTAKTY SMS

Napsal(a)

Bc. Jaroslav Horák - vedoucí SMS

vedoucí projektu

Mobil: +420 775 353 534

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Petra Hamerská 

pracovní konzultantka projektu 

Mobil: +420 606 653 187

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pavlína Hrdličková

administratvní pracovnice SMS + výkon veřejné služby

Telefon: +420 412 151 081

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

 

Martin Hrubeš

koordinátor SMS

Mobil: +420 607 203 889

Telefon: +420 412 151 082

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jaroslav Kratochvíl

koordinátor SMS

Mobil: +420 775 866 299

 

Rostislav Choc

řídící kontrolor prací SMS
Mobil: +420 607 871 865

 

Jitka Fliegelová - ekonomka SMS

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 412 151 081

 

Růžena Zítková  

administrativní pracovnice projektů + OPP - výkon alternativního trestu

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 412 151 081

Mobil: +420 777 485 396 

 

 

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00222

Částka: 4 711 722,80 Kč

Doba realizace projektu: 1. duben 2013 až 31. březen 2015

Popis projektu

Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt zaměřený na nezaměstnané osoby s kumulací handicapů (jako je např. věk, etnicita, dlouhodobá nezaměstnanost, atd.) z několika důvodů. Samotné město Děčín kumuluje nejvíce osob v okrese postižených nezaměstnaností a to 11,6% k 31. 12. 2011 (MPSV). Za nejvíce ohrožené považuje žadatel osoby do 25 let věku bez kvalifikace a osoby nad 50 let s kumulací handicapů. Hlavním cílem tohoto projektu je zejména přispět ke zlepšení životní situace cílových skupin (nadále CS), u kterých je pozorována dlouhodobě přetrvávající kumulace většího množství problémů, které brání jejich integraci na trh práce. V průběhu projektu bude podpořeno min. 25 osob ze dvou CS. Práce s CS bude zaměřena zejména na identifikaci jejich problémů a nalezení mechanismů k jejich odstranění či zmírnění tak, aby mohli být zaměstnáni ve Středisku městských služeb, kde získají potřebné zkušenosti, pracovní návyky a historii, která jim pomůže při uplatnění na volném trhu práce. Středisko městských služeb vzniklo 1. 4. 2011 a zaměřuje se zejména na spolupráci s dlouhodobě nezaměstnanými a lidmi pobírajícími dávky hmotné nouze. Dalším cílem projektu je vytvořit síť spolupracujících subjektů, které by se nadále zaměřovaly na intenzivní spolupráci s CS tak, aby efekt spolupráce byl dlouhodobý.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření takového systému podpory osob z obou CS, tedy osob do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací a osob starších 50 let s kumulací handicapů který by jim pomocí série opatření umožnil opětovný vstup na trh práce a pomohl tak zlepšit jejich postavení. Hlavním prostředkem pro toto bude vytvoření nových prac. míst, na která budou vybírány a přijímány právě tyto osoby. Pomocí série doprovodných opatření bude zajištěna jejich soustavná a komplexní podpora.
Projekt také soustředí na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošly zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín a nastavení mechanismů, které by umožnily CS zaměstnávat i po skončení projektu.

Účastníci/ce projektu

osoby nad 50 let
osoby do 25 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby s nízkou kvalifikací
osoby bez praxe

Region

Ústecký kraj

Realizátor projektu

Název: statutární město Děčín

IČ: 00261238

Ulice: Mírové náměstí 1175/5

Město: Děčín 4

PSČ: 405 02

Kontaktní osoba

Kontakt: Lenka Houdová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 775904112

WWW: http://www.mmdecin.cz/

sms projekt

ZAPOJTE SE I VY

tridim odpad

FOTOMOMENTY

VIDEO STŘEDISKA


ZMAPUJ TO

O NÁS

Statutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín
organizační složka
Středisko městských služeb
Labská 691/23, 405 01 Děčín
www.mmdecin.cz | sms.mmdecin.cz

ODKAZY

Ministerstvo pro místní rozvoj MINISTERSTVO VNITRA 
 uk logo1  

SLEDUJTE NÁS

Nahoru