O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory osob dlouhodobě nezaměstnaných ve věku do 25 a osob starších 50 let bez kvalifikace, nebo s nízkou kvalifikací, který by jim umožnil opětovný vstup na trh práce. Projekt se bude také soustředit na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošli zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín. 
Více informací...

Chyba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.
Středisko městských služeb

Středisko městských služeb

Tyto lokality seče Středisko městských služeb:
 
Bělá 
- Sněžnická 
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Bynov 
-Na Hrázi, Na Hranicích - bývalé hřiště, kolem sběrného dvora
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Horní Oldřichov
- Jelení                 
30.6.
30.9.
 
Letná 
- Klostermanova až ke Kapli, Budapešťská, Dělnická, parčík u zahrádek, garáže, Cihelná x Nedokončená
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
- Václavovská (sekání, živý plot)               
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
                
- Želenická (garáže Weberova) 
30.6.
30.9.
                
- Rokycanova (vpravo od cesty od Želenické ul. až nahoru k zahrádkám)   
30.6.
30.9.
 
Chrochvice 
- U Obory+parčík, Vilsnická, Školská
30.6.
30.9.
- U Hřiště, Truhlářská, Čelakovského, V Hliništi, K. Světlé x Podmostí, Květinová             
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Rozbělesy 
- svah před sběrnými surovinami, Vilsnice          
30.6.
30.9.
 
Nové město 
- ZŠ Vrchlického (svah před budovou)
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
                
- Stoliční              
30.6.
30.9.
                
- Škroupova (pletí chodníků)     
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Březiny 
-Kosmonoutů x Za Sadem (údolíčko, zkratka a úklid)     
30.6.
30.9.
 
- za mostem pruhy         
20.5.
30.6.
20.8.
10.10
                
 
- konečná MHD + napojení na cyklostezku         
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
- propojka do starého sídliště    
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Nebočady           
- parčík, kolem kapličky a komplexní úklid           
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
Křešice 
- ul.Zemědělská, Dlouhá, Koperníkova - svah,     
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
- Ladova              
30.6.
30.9.
 
Horní Žleb
- hřiště                 
20.5.
30.6.
20.8.
10.10.
 
- Revírní (propojky na cyklostezku)        
10.6.
30.9.
                
- Pod Svahem (úklid a údržba budovy)  
30.6.
30.9.
 
Ostatní požadavky (četnost dle potřeby)            
 
- MP Děčín - pozemky   
- MM Děčín A1 + A2       
- ul. Práce           
- Weberova - zahrádky podél cesty        
- cyklostezky - smluvené části (SRN, Březiny - Jakuby, Hit Flora)               
- Albánská - lavička         
- Saská - profily                
- Hladový kámen 
- Vilsnice             
- Dukelská - část ulice    
 
 
 
 
od 1.4.2017 je změna v úklidu města tzv. ručního čištění.
Středisko městských služeb zajišťije uklid veřejných prostranství pouze v těchto částech města:
 
Kamenická: Hluboká ul., zkratka podél garáží směr bývalý heliport, zkratka Kamenická ul., podél MŠ Liliová plot, zkratka kolem dětského dopravního hřiště naproti OMV
Děčín I: okolí knihovny, parkoviště pod knihovnou, schody u Parolodě, Duchcovská park, Lodní ul., Nerudova, sportovní hala Maroldova a přilehlé parkoviště, schody kolem školní jídelny, dvůr magistrátu „B“, Mylbekova – dvůr, Zámecká - dvůr, ostrůvky v centru města, parkoviště u Gondy
Děčín III: zkratka a parkoviště za koupalištěm, kolem Kocandy, kolem ZŠ Březová – parkoviště, schody až kolem restaurace Chaloupka, garáže u bývalých pekáren, cvičiště autoškoly
Schodiště z mostu a nový most
Prontus – lávka
Děčín IV: kolem sběrného dvora, zkratka kolem zahrádek nad sběrným dvorem – končí na ‚Tep. ul. naproti autobusové zastávce Vojanova, parkoviště u tenisové haly, za obchodním domem Albert – Poštovní ul., schody u divadla a zadní část Chelčické ul., ul. Na Úpatí (pravá část) – Resslova ul. až po Žižkovu ul., Jeronýmova a kolem Jílovského potoka (Na Valech), za kinem Sněžník
Děčín V: bývalá zkratka k přívozu
Děčín VI: kolem Kaple, J. z Poděbrad u zahrádkářské kolonie, lesopark Bažantnice
Bělá
Želenice: za panelákem (pošta, lékárna, naproti Aréně) parkoviště, U Tvrze (sídliště) – parkoviště, ul. Weberova garáže, Rokycanova ul., Novoměstská ul.,
Vilsnice: od nádraží – schody a zkratka u bývalé prodejny nábytku, parkoviště u restaurace Pláž
Chrochvice
Bynov
Teplická ul. od Černého Kladna až do Bynova
Loubí
Nebočady
Boletice
Cyklostezka podél Ploučnice od Březin až po zimní stadion
Cyklostezka OMV - Kocanda - Hit Flora - Jakuby
Lesoparky, turistických tras Pastýřská stěna, Kvádrberg úklid a výměna pytlů
 
 
 
 

 

středa, 15 březen 2017 08:47

Pojď s námi Ukliďit Česko

Středisko městských služeb Děčín se již tradičně zapojí do úklidové akce: "Ukliďme svět, Ukliďme Česko."
Dobrovolníci z řad zaměstnanců statutárního města Děčín se svými rodinnými příslušníky a kamarády zatočí s odpadem v městské části Bynov.
Sraz dobrovolníků bude 8. 4. 2017 v 9:00 hod. na parkovišti u Penny (Děčín - Bynov). Úklid je plánován cca na 3 hodiny. Je dobré sebou si vzít pevnou obuv, svačinu a pití.
Pytle na odpad a rukavice zajistí organizátor.
 
Pokud by v jakékoliv části města vznikla podobná iniciativa, Středisko městských služeb (tel: +420 412 151 081 nebo +420 775 353 534) zajistí, po domluvě,
rukavice, pytle a závěrečný odvoz odpadu.
čtvrtek, 16 únor 2017 12:32

Novinky v galerii

V galerii naleznete fotografie ze zimního úklidu.
 
 
Svoz vánočních stromků bude zajišťován průběžně od 2. 1. 2017.
Vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad,aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech 
(činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.
Vánoční stromeček by měl být odstrojen. Usnadníte tak práci lidem, kteří stromky likvidují pro další zpracování.
 
středa, 15 červen 2016 06:27

Novinky v galerii

Podívejte se na práci zaměstnanců Střediska městkých služeb Děčín.

http://sms.mmdecin.cz/foto/2016

úterý, 14 červen 2016 11:05

Úklid rajónů

Zaměstnanci Střediska městských služeb nepolevují ve své snaze udržet ve stanovených lokalitách pořádek např. v Chrochvicích, Bynově, Březinách, Boleticích a Loubí.
 
Ruční čištění chodníků a veřejného prostranství od 11.5.2016
Zajišťování čistoty a pořádku, sběr odpadků, nedopalků, pet lahví, psích exkrementů, rozbitého skla, listí, atd.  
 
Děčín VII - Chrochvice
Děčín IX - Bynov
Děčín XIII - Loubí
Děčín XXVII - Březiny
Děčín XXXII – Boletice 
 
Dále zajišťujeme pravidelný úklid v lesoparcích a turistických stezkách Kvádrberk, Bažantnice, Pastýřská stěna (sběr odpadků, výměna pytlů v koších, před zahájením turistické sezony komplexní čištění stezek). 
 
Údržba cyklostezek: 
 
ÖMV - Kocanda – Hit Flora, Jakuby
Prostřední Žleb, Horní Žleb – Čertova Voda, Dolní Žleb - státní hranice SRN
Ploučnická (od ul. Oblouková po Horní Březiny „GOLSS Děčín s.r.o.“)
 
Pravidelný úklid - úklid od odpadků, plochy stezky od větví, nánosů, kamenů, čištění žlabovnic, zajišťovat pletí obrubníků. 
 
 
 
 
 
 
Údržba zeleně – sekání travnatých ploch
 
cyklostezky: 
 
ÖMV - Kocanda – Hit Flora – sekání po obou stranách cyklostezky do šíře cca 1m
Hit Flora – Jakuby – dosekávání po strojové seči
Dolní Žleb - státní hranice SRN sekání po obou stranách cyklostezky do šíře cca 1m
 
Městské části Děčína:
 
Bělá
 – Sněžnická – sekání pozemků – 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Škrabky
 – V Jámě – sekání – 2x - do 30.6, do 30.9.
 
Bynov 
– Písecká až po Na Hrázi, Na Hranicích – bývalé hřiště, kolem bývalého sběrného dvora – sekání – 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Horní Oldřichov
 – Jelení – sekání zahrady – 2x - do 30.6, do 30.9.
 
Letná + Želenice
- Klostermannova až po U Kaple, Budapešťská, Dělnická – i parčík u zahrádek, Cihelná x Nedokončená – parčík + kolem garáží – úklid + sekání - 4x - do 20.5  do 30.6, do 20.8, do 10.10. 
- Václavovská – sekání hřiště, údržba živého plotu - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- Želenická – kolem garáží Weberova – sekání - 2x - do 30.6, do 30.9.
- Rokycanova – sekání vpravo od cesty od Želenické až nahoru k zahrádkám - 2x - do 30.6, do 30.9.
 
Chrochvice
- U Obory sekání včetně parčíku - 2x - do 30.6 do 30.9. + U Hřiště, Truhlářská, Čelakovského, V Hliništi, K. Světlé x Podmostní, Květinová – sekání - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Rozbělesy
- Ústecká
- svah před sběrnými surovinami - 2x - do 30.6, do 30.9.
-  Vilsnice – sekání pozemku - 2x - do 30.6, do 30.9.
 
 
Podmokly
- Pivovarská – sekání - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- Revoluční nám. - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Nové město
-ZŠ Vrchlického – svah před budovou – sekání - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
-Stoliční – sekání - 2x - do 30.6, do 30.9.
-Škroupova – kolem garáží – sekání, úklid, pletí chodníku - 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.10.
-Hluboká louka (zkratka k nemocnici) – kolem plotu– sekání - 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Březiny
- Kosmonautů x Za Sadem – údolíčko, zkratko, sekání, úklid - 2x - do 30.6, do 30.9.
- Za mostem pruhy – sekání - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- konečná + napojení na cyklostezku – sekání  - 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- propojka do starého sídliště - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
 
Nebočady
 – parčík + kolem kapličky – kompletní údržba - 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.1
Boletice
- Janáčkova – park – sekání + prořez keřů - 2x - do 30.6, do 30.9.
- Tovární – pozemek ve dvoře – sekání -2x - do 30.6, do 30.9.
 
Křešice
 - ul. Zemědělská, Dlouhá – kolem p. pozemek zahrada. Koperníkova svah, Marjanínská – sekání - 4x - do 20.5, do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- Ladova – pozemek sekání - 2x - do 30.6, do 30.9.
 
Staré město
- garáže za pekárnou – sekání, hrabání, prořezávání - 2x - do 30.6, do 30.9.
 
Horní Žleb
- hřiště – sekání - 4x - do 20.5 do 30.6, do 20.8, do 10.10.
- Revírní – sekání  ), propojky na cyklostezku - 2x - do 30.6, do 30.9.
 - Pod Svahem – údržba kolem garáže + úklid ulice a údržba kolem budovy - 2x - do  30.6, do 30.9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 16. 3. 2016 proběhlo jednání se zástupci odboru místního hospodářství a majetku města (OMH) a vedoucím Střediska městských služeb (SMS). Na tomto jednání bylo upřesněno, které lokality budou udržovány Střediskem městských služeb na úseku letní údržby chodníků, cyklostezek, lesoparků a veřejné zeleně. V uvedených lokalitách bude SMS zajišťovat pouze doplňkovou činnost. Současně bylo dohodnuto, že SMS bude řešit další úkoly dle požadavků OMH na úseku odpadového hospodářství (černé skládky apd.)
Rada města stvrdila tuto dohodu dne 26. 4. 2016, kdy vzala na vědomí upřesnění rajonizace úklidu, údržby zeleně a úklidu černých skládek Střediskem městských služeb Děčín pro rok 2016 dle přílohy.
 
Jak budeme nápomocni a kde?
Ručně čistíme chodníky a veřejná prostranství. 
 
Při ručním čištění se neprovádí plošný úklid chodníků, ale pouze úklid-sběr odpadků, nedopalků, pet. lahví, psích exkrementů, rozbitého skla, listí atd. Rozsah úklidu při ručním čištění je v prostoru chodníku a pod obrubou vozovky a dále v celé ploše veřejného prostranství. 
 
V jakých lokalitách můžete uklízeče veřejného prostranství zahlédnout?
Zde zajistíme sekání, úklid odpadků, úklid plochy stezky, pletí obrubníků – komletní údržba (od větví, nánosů, kamenů, čištění žlabovnic, prosekávání kolem stezky a úklid odpočívadel, vysypávání košů:
OMV – Kocanda – Hit Flora
Hit flora – Jakuby
Dolní Žleb (Dolní Žleb – státní hranice SRN)
Prostřední Žleb (Horní Žleb – Čertova Voda)
Ploučnická (od ul. Oblouková po Horní Březiny „GOLSS Děčín s. r. o.“) 
 
V těchto lokalitách se SMS zaměří na ruční čištění a okrajovou péči o veřejnou zeleň:
Děčín VII - Chrochvice
Děčín IX - Bynov
Děčín XIII - Loubí
Děčín XXVII - Březiny
Děčín XXXII – Boletice 
 
Strana 4 z 8

ZAPOJTE SE I VY

tridim odpad

FOTOMOMENTY

VIDEO STŘEDISKA


ZMAPUJ TO

O NÁS

Statutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín
organizační složka
Středisko městských služeb
Labská 691/23, 405 01 Děčín
www.mmdecin.cz | sms.mmdecin.cz

ODKAZY

Ministerstvo pro místní rozvoj MINISTERSTVO VNITRA 
 uk logo1  

SLEDUJTE NÁS

Nahoru