O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory osob dlouhodobě nezaměstnaných ve věku do 25 a osob starších 50 let bez kvalifikace, nebo s nízkou kvalifikací, který by jim umožnil opětovný vstup na trh práce. Projekt se bude také soustředit na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošli zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín. 
Více informací...

Chyba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Středisko městských služeb

                                                                                                                   Počet zaměstnanců

Vedoucí                                                                                                                         1

Zástupce vedoucího - koordinátor                                                                                1

Koordinátor                                                                                                                    1

Administrativně – technické, účetní a rozpočtové práce                                              1

Nedotovaní zaměstnanci na úklid                                                                                7

Pracovní konzultantka – dotovaná z projektu EU                                                         1

Celkem                                                                                                                        12

Organizační složka města - Středisko městských služeb Děčín (SMS) byla zřízena dne 01.04.2011. Sídlí v objektu bývalé ubytovny SD Střelnice v ul. Labská, Děčín I.

Účelem zřízení SMS bylo zejména zajišťování čistoty a pořádku ve městě, úklid a údržba veřejných prostranství a veřejné zeleně, zajišťování schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období, pomoc městu v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče, provádění drobných opravářských a údržbářských prací pro město a pro organizace zřízené městem.

Středisko městských služeb, jako v předchozích letech tak i v roce 2013 vykonávalo činnosti zejména pro město Děčín, tj. zametání odpadků, hrabání a úklid listí, úklid kolem sběrných nádob, kolem autobusových zastávek a přechodů, úklid na dětských hřištích, úklid a likvidaci černých skládek, úklid mezi panelovými domy, úklid cyklostezek, vyřezávání náletových křovin a následná likvidace, výkopové práce odvodňovacích kanálů, stěhovací a malířské práce, úklid v průběhu a po skončení kulturních akcí ve městě, roznášení pošty, odvoz větví a jejich štěpkování, čištění vodních koryt, žlabů a vpustí, sekání trávy, údržba zeleně, drobné opravy chodníků, čištění vysoušečů, údržbu, natírání herních prvků, výspravy komunikací broušenkou, natírání plotů a laviček, úklid veřejných WC na hřbitovech, úklid vnitřních prostor hasičských zbrojnic, vysypávání a výměny pytlů v lesoparcích, pletí plevele podél komunikací a chodníků, stěhování a vyklízení bytů, čištění odtokových žlabů za panelovými domy, zavážení cest kamennou drtí, úklid exkrementů, svoz vánočních stromků a další práce, dle požadavků odborů města. Každoročně zajišťuje pomoc při konání vánočních trhů a slavnostním rozsvěcování vánočního stromku. Zabezpečujeme úklid při konání městských slavností.

Nejvýznamnější činností SMS v loňském roce byla výrazná pomoc SMS při likvidaci povodňových škod. Město využilo nabídku Úřadu práce a zaměstnalo 20 osob v době od června do 31.srpna 2013, které se intenzivně podíleli na likvidaci povodňových škod ve městě.

K zajišťování citovaných úkolů byly v r. 2013 vytvořeny pracovní příležitosti na dobu určitou, především pro osoby, které se nacházejí v hmotné nouzi a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce v Děčíně. Počet těchto zaměstnanců se v průběhu roku mění v závislosti na termínech ukončení a nových nástupů. V rámci veřejně prospěšných prací zaměstnávalo SMS 40 pracovníků dotovaných Úřadem práce a 10 pracovníků dotovaných z evropských fondů a státního rozpočtu ČR.      

Další činností SMS v roce 2013 bylo, dle zákona č. 257/2000 Sb., zajištění realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací, tzv. alternativní tresty, které nařizuje soud jako náhradu za trest odnětí svobody. Tyto tresty jsou vykonávány ve prospěch obcí bezplatně.

V rámci výzvy č. 96 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z ESF s názvem „Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb“, který je zaměřený na pomoc sociálně znevýhodněným osobám při vstupu na trh práce. byl schválen projekt, který začal být v r. 2013 realizován. V rámci tohoto projektu bylo na SMS zaměstnáno 10 osob.

Díky Středisku městských služeb město výrazně ušetří na pracích, které by jinak muselo zadat právnickým subjektům. SMS zabezpečuje také pravidelný úklid hasičských zbrojnic, úklid DPS Želenice a v sezóně úklid toalet na hřbitovech.

Po skončení platnosti rámcové smlouvy uzavřené mezi městem Děčín a Technickými službami Děčín a.s., tj. v roce 2016 je SMS připraveno pokračovat v dosavadní činnosti a zajistit, při navýšení počtu zaměstnanců, veškeré počišťovací práce ve městě.            

Přečteno: 955 x

ZAPOJTE SE I VY

tridim odpad

FOTOMOMENTY

VIDEO STŘEDISKA


KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události

ZMAPUJ TO

NAHLÁŠENÍ ZÁVADY

DĚČÍN PRO TURISTY

O NÁS

Statutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín
organizační složka
Středisko městských služeb
Labská 691/23, 405 01 Děčín
www.mmdecin.cz | sms.mmdecin.cz

ODKAZY

Ministerstvo pro místní rozvoj MINISTERSTVO VNITRA 
 uk logo1  

SLEDUJTE NÁS

Nahoru