O PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory osob dlouhodobě nezaměstnaných ve věku do 25 a osob starších 50 let bez kvalifikace, nebo s nízkou kvalifikací, který by jim umožnil opětovný vstup na trh práce. Projekt se bude také soustředit na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošli zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín. 
Více informací...

Středisko městských služeb

Středisko městských služeb

čtvrtek, 04 leden 2024 09:03

Kácení - hřbitov Folknáře

Hřbitov Folknáře

 

v době vegetačního klidu (do 31. 3. 2024) dojde na hřbitově Folknáře na základě rozhodnutí ke kácení 8 ks tújí, 1 ks jedle, 3 ks cypřišků a 5 ks bříz nad hrobovými zařízeními a nad kolumbáriem.

Kácení bude provedeno z důvodu výrazně zhoršeného zdravotního stavu stromů a z důvodu zajištění bezpečnosti na hřbitově.

úterý, 14 listopad 2023 08:02

Děčín Staré město - listí napytlováno

středa, 18 říjen 2023 08:14

Nánosy listí na podzim - Želenice

úterý, 05 září 2023 05:12

Sekání cyklostezky - příkopové rameno

středa, 29 březen 2023 12:14

Blokové čištění od 10 hod

Rajon č.6

3.4.2023 – Slovanská ½, Na Stráni

4.4.2023 – Slovanská ½, Varšavská

5.4.2023 – Řecká, Budapešťská

6.4.2023 – Sofijská, M. Majerové

7.4.2023 – Svátek

10.4.2022 - Svátek

11.4.2023 - U Kaple, Štursova

12.4.2023 – Slezská, Jiráskova

13.4.2023 – Moskevská, Na Strání, Úprkova

14.4.2023 – Thunská, Jánská, Bulharská

17.4.2023 - Polská, Bukurešťská

18.4.2023 - Klostermannova, Albánská

19.4.2023 – Pardubická,Fibichova

 

Rajon č.22

20.4.2023 – Lovosická, Hviezdoslavova

21.4.2023 – Třebovská, Rokycanova

24.4.2023 – Tuhlářská, K. Světlé

25.4.2023 - Kosova, Kollárova

26.4.2023 – Čelakovského, Truhlářská

27.4.2023 – Václavovská, Odboje

28.4.2023 – Na Skluzu, Za Školou, U Rybníka

1.5..2023 –Svátek

2.5.2023 – Ptačí, Mendelova, Vilsnická, Jiskrova

 

č.17

3.5.2023 – Požární, Srní

4.5.2023 – Sv. Čecha, Luční

5.5.2023 – 5. května (od ul. Saská po Sv. Čecha), Ovesná

 

Rajon č.10

8.5.2023 – Svátek

9.5.2023 - Na Výšinách (od ul. Bělská po Saská), Vančurova, Zahradní

10.5.2023 – Sněžnická, Arbesova, Slunečná

11.5.2023 – Pod Lesem, Jasná

12..5.2023 – Saská po ul Tělocvičná

15.5.2023 – Saská od ul. Tělocvičná

16.5.2023 – Včelná, Vojanova včetně u ŽŠ

17.5.2023 – U Potoka, U Splavu, Spojovací

18.5.2023 – Tělocvičná, Družstevní

19.5.2023 – Ve Svahu, cesta k „Besedě)

22.5.2023 – Pod Písečným Vrchem, V Jámě

 

Rajon č.7

23.5.2023 – Krásnostudenecká vrchní část

24.5.2023 – Krásnostudenecká spodní část

25.5.2023 – Želenická

26.5.2023 – U Tvrze

29.5.2023 – Odbočky z ul. U Tvrze, Školní

30.5.2023 – Novoměstská

31.5.2023 – Weberova

1.6.2023 – parkoviště Krásnostudenecká za poštou

2.6.2023 – Kozinova, Severní

5.6.2023 – Za Bažantnicí, Žatecká

6.6.2023 – Osadní, Bílinská

7.6.2023 – Lounská, Chrochvická

8.6.2023 – parkoviště ul. U Tvrze

9.6.2023 – Cihelná, Nedokončená

12.6.2023 – Chrástecká, Na Kopečku

středa, 29 březen 2023 12:08

Blokové čištění od 07 hod

Rajon č.4 + č.5 + parkoviště ul. Kaštanova

3.4.2023 – Plzeňská, Jeronýmova u ZŠ

4.4.2023 – Čs. legií, Na Vinici, Podmostí, Závodní

5.4.2023 – Tržní, Autobusové nádraží + parkoviště (kontaktovat DPMD), Podmokelská – parkoviště u kina

6.4.2023 – Parkoviště Jeronýmova, Thomayerova

7.4.2023 – Svátek

10.4.2023 – Svátek

11.4 2023 – Prokopa Holého

12.4.2023 – Ruská, Práce

13.4.2023 – Palackého, Teplická (od Žižkova po Úpatí), Ovocná, J. Š. Baara, Mírové náměstí parkoviště + parkoviště u PČR Kaštanova 1/2 (od 18hod.)

14.4.2023 – Teplická (od Žižkova po Čsl. Mládeže), Chelčického

17.4.2023 – Jeronýmova včetně Revoluční nám., Zbrojnická

18.4.2023 – Divišova, Bezručova

19.4.2023 – Jungmannova, Čsl. mládeže, Parkoviště ul. Práce, parkoviště u PČR Kaštanova 1/2 (od 18hod.)

20.4.2023 – Raisova, Máchovo nám., Na Valech (točna), Na Skřivance

 

Rajon č.1

21.4.2023 – U Plovárny, Duchcovská

24.4.2023 – parkoviště u rybníku (u ul. Bočná), Plavební

25.4.2023 – Hálkova, Anenská

26.4.2023 – ½ parkoviště ul. U Plovárny, Stavební

27.4.2023 – ½ parkoviště ul. U Plovárny, Bočná, Dobrovského

28.4.2023 – Fügnerova, Řetězová

 

Rajon č. 1

1.5.2023 – Svátek

2.5.2023 – Nerudova, Březinova

3.5.2023 – 17.listopadu, Zámecká

4.5.2023 – Čsl. armády, spodní Kamenická

5.5.2023 – K. Čapka, B. Němcové

8.5.2023 – Svátek

9.5.2023 – Hudečkova, Labská, Hrnčířská

10.5.2023 – Parkoviště pod knihovnou

11.5.2023 – 28. října, Lázeňská

12.5.2023 – Maroldova, parkoviště ul. Labská pod školou

 

Rajon č.2

15.5.2023 – Dvorní trakt za hotelem Pošta, Sládkova

16.5.2023 – Myslbekova + dvorní trakt, pod Tyršovým mostem

17.5.2023 – Riegerova

18.5.2023 – Lužická spodní, Liliová

19.5.2023 – Lužická vrchní, Lipová

22.5.2023 – Parkoviště Dvořákova

23.5.2023 – Dvořákova vrchní část, Liberecká

24.5.2023 – Wolkerova, Sukova, Purkyňova

25.5.2023 – E. Krásnohorská, Kamenická stará část

26.5.2023 – Dvořákova spodní část, Příkrá

29.5.2023 – B. Martinů, Vrchlického

30.5.2023 – Škroupova, Hluboká

31.5.2023 – Tylova, Brožíkova, Horská

 

Rajon č.3 + č.20

1.6..2023 – Březová po ul. Růžová, Rytířská

2.6..2023 – Březová od ul. Růžová, Polabí

5.6.2023 – Oblouková po ul. Rakovnická

6.6.2023 – Oblouková od ul. Rakovnická, Kladenská

7.6.2023 – Ve Vilách, Příčná

8.6.2023 – Žerotínova, Kubelíkova

9.6.2023 – Roudnická, Zelená

12.6.2023 – Rakovnická, Přemyslova

13.6.2023 – Ploučnická, Jezdecká

14.6.2023 – Provaznická, U Školky

 

Rajon č. 32

15.6.2023 – Verneřická, Roháčova, Trocnovská, Jabloňová

16.6.2023 – Pražská, Köhlerova, Sportovní, Smetanova

19.6.2023 – Čsl. Partyzánů, K.H. Borovského, Hrdinů

20.6.2023 – Přímá, Míru, Spojenců, Tovární, Májová

 

Rajon č.9

21.6.2023 – Rudolfova + parkoviště po pravé straně mezi ulicí Rudolfova a ulicí Pod Vrchem (mytí vodou)

22.6.2023 – Na Vyhlídce, Kyjevská (mytí vodou), Gagarinova

23.6.2023 – Na Pěšině (mytí vodou)

26..6.2023 – Dukelská, Sokolská, Košická

27.6.2023 – U Korkárny, Bynovská, Alešova, Obvodová, Pod Vrchem

28.6.2023 – Vítova, Nálepkova (mytí vodou), Teplická – parkoviště naproti čerp.st. (mytí vodou)

 

Rajon č.27

29.6.2023 – Kosmonautů sídliště 1/2

30.6.2023 – Kosmonautů parkoviště 1/2, Za Sadem

3.7..2023 – Kosmonautů sídliště 1/2

4.7..2023 – Kosmonautů parkoviště 1/2

středa, 29 březen 2023 07:18

Blokové čistění

Od 3. dubna začíná v Děčíně jarní čištění ulic. Probíhat bude ve stejném režimu jako vloni. Komunikace ve městě bude opět čistit Středisko městských služeb (SMS). 

Čištění bude opět probíhat ve dvou vlnách. První vlna začne v 7 hodin, druhá pak v jiné lokalitě od 10 hodin. Pro řidiče to znamená, že v dané lokalitě nebudou moci parkovat. Vybrané ulice budou týden dopředu osazeny dopravními značkami - zákaz zastavení s daným datumem. Na dodržování pravidel bude dohlížet městská policie. Cílem je, aby byly značky v den čištění co nejkratší možnou dobu. Město současně žádá řidiče, aby znač-ky respektovali a čištění mohlo proběhnout bez komplikací. Před čištěním je navíc ještě nutné čistit uliční vpusti.
Blokové čištění ulic bude ve městě probíhat od dubna do června. 
úterý, 03 leden 2023 07:08

Odvoz Vánočních stromků

V Děčíně začalo každoroční odklízení vánočních stromků. Jako každý rok tuto službu zajišťuje Středisko městských služeb Děčín. Vánoční stromky musí být bez ozdob. V případě dotazů mohou lidé volat na číslo 771 224 402 nebo na číslo 775 353 534. Na číslo mobilního telefonu mohou lidé také zasílat fotografie odložených stromků, a to přes Whats App. Další možností je poslat upozornění emailem, a to na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Vždy je nutné uvést část města a ulici, kde se odložený stromek nachází. Svoz vánočních stromků bude v Děčíně probíhat až do konce února 2023.
čtvrtek, 24 březen 2022 13:39

Změna ceníku

U S N E S E N Í
z 5. schůze rady města konané dne 8. března 2022
Usnesení č. RM 22 05 29 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města

Ceník  služeb organizační složky města - Střediska městských služeb Děčín

(ceny jsou uvedeny bez DPH)

 

nový ceník služeb organizační složky města - Střediska městských služeb Děčín:


pouze pro organizace řízené městem za úklidové a počišťovací práce, vyklízení dvorů a ostatních prostranství, nakládání stavební suti, úklid po malování a stavebních úprav, zahradní práce, vyklízení černých skládek, natírání plotů a podobných zahradních ploch, čištění lesních prostor po těžbě, nakládka a vykládka suti...........100 Kč/hod. + platná sazba DPH


v rámci podpory při pořádání kulturních akcí na území města Děčína za půjčovné ostatním subjektům:


Mobilní oplocení EURO 3 – velká 3,45 m x 2,02................... 13 Kč/ks/den
Mobilní ocelová zábrana – malá 1,2 m x 2,5 m............ …….. 17 Kč/ks/den
Dřevěný venkovní barový stůl...................................... …….. 17 Kč/ks/den
Kabelový most....................................................................... 13 Kč/ks/den
Dubová rozkládací lavice...................................................... 41 Kč/ks/den
Plastová popelnice 240 l.............................................. ……. 15 Kč/ks/den
zastřešení podia (postavení a rozložení) ............................. 3.100,00 Kč
podium (postavení a rozložení) ............................................ 3.100,00 Kč
stavební rozvaděč – velký ........................................... ……. 560,00 Kč
stavební rozvaděč – malý .................................................... 280,00 Kč
vůz užitkový do 3,5 t .................................................... ……. 20 Kč/1 km

V době od 01.11. do 31.12. daného roku jsou v rámci děčínského adventu platné tyto ceny:


pronájem párty stanů................... 110 Kč/den
pronájem farmářského stánku .... 300 Kč/den (pátek - sobota)
pronájem farmářského stánku .... 100 Kč/den (ostatní všední dny a neděle)
pronájem farmářského stánku na min. 20 dní - jednotná cena ........1.000,00 Kč
pronájem dvoupultového stánku .... 1.000 Kč/den (pátek-sobota)
pronájem dvoupultového stánku...... 300 Kč/den (ostatní všední dny a neděle)
pronájem dvoupultového stánku min. 20 dní - jednotná cena .........4.000,00 Kč

Strana 1 z 9

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události

ZAPOJTE SE I VY

tridim odpad

FOTOMOMENTY

O NÁS

Statutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín
organizační složka
Středisko městských služeb
Labská 691/23, 405 01 Děčín
www.mmdecin.cz | sms.mmdecin.cz

ODKAZY

Ministerstvo pro místní rozvoj MINISTERSTVO VNITRA 
 uk logo1